Proč byl ustanoven Den poranění míchy?

Mezinárodní dny jsou vyhlašovány, aby propagovaly důležité aspekty lidského života a historie. Mezinárodní společnost pro míšní léze (ISCoS) rozhodla na návrh Preventivní komise ustanovit 5. září Dnem poranění míchy . Cílem je pomoci zvýšit povědomí mezi širokou veřejností, usnadnit tak začlenění lidí s disabilitou a zároveň pomoci zajistit větší úspěšnost preventivních programů.

Poranění míchy s výslednou plegií má pro pacienty devastující důsledky po fyzické, psychické, sociální, sexuální a pracovní stránce. Navíc zvyšuje ekonomickou zátěž pro osoby, které utrpěly úraz, ale potencionálně také pro celé jejich podporující okolí. Podle statistik z USA může poraněný jedinec stát v prvním roce mezi 334 000,- a 1 mil USD. Náklady v každém následujícím roce se pohybují mezi 41 000,- a 178 000,- USD. A není to pouze smůla, co způsobí poranění míchy. V mnoha případech je to nedbalost, bezohlednost, neznalost nebo špatné rozhodnutí.

Cílem péče je umožnit jedincům po poranění míchy začlenit se do běžného života. Vzhledem k trvalosti disability u pacientů s kompletním poraněním získává o to větší význam prevence. Obecné úsloví je „Prevence je lepší než léčba“. Ale v případě, že jde o míšní poranění, platí „prevence je léčba“.

ISCoS podporuje nejvyšší standardy péče pro spinální pacienty po celém světě. Prostřednictvím léčebných multidisciplinárních týmů profesionálů ISCoS usiluje o vysokou úroveň vzdělání, výzkumu a péče o pacienty. Proto vznikla i tato iniciativa s potenciálem celosvětového významného vlivu. ISCoS také oslovil světové organizace jako WHO (World Health Organization), UN (United Nations), UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) a další, aby vyhlásily 5. září jako oficiální Den poranění míchy společně.

 

Většině míšních poranění můžeme předejít. Obecné úsloví je „Prevence je lepší než léčba“. Ale v případě, že jde o míšní poranění, platí „prevence je léčba“.