Program 2020

program-2020.png

Buď v pohodě v COVID době

Mezinárodní den poranění míchy se bude konat v Centru Paraple dne 4. a 5. září.
Jeho záměrem je zvyšovat povědomí o problematice míšního poškození a napomáhat tak k lepší péči a zlepšení kvality života lidí na vozíku. Letos je jeho hlavním mottem Buď v pohodě v COVID době (Covid - 19 a SCI: Staying well).

Český SCI Day se bude již popáté konat u nás v centru. Přijďte k nám i Vy strávit dny nabité zajímavými informacemi, ukázkami a rozhovory.

 

Odborný program bude rozdělen během dvou dnů do čtyř tematických bloků:


Pátek 4. 9. 2020

  • Blok I: Covid - 19 a jeho dopad na klienty po poranění míchy
  • Blok II: Spánek, Funkční medicína

Sobota 5. 9. 2020

  • Blok III: Sdílená péče, zaměstnávání, prevence
  • Blok IV: Bezpečnost, Konopí

Vstupné: jednodenní 150,- Kč nebo dvoudenní 250,- Kč.

 

V průběhu celé konference bude možné nahlédnout do praxe našich terapeutů v rámci workshopů:

Pátek 4. 9. 2020

  • Dechové pomůcky - fyzioterapeuti vám předvedou, jak se pomocí spirometrického vyšetření dají změřit dechové parametry a seznámí vás s využívanými dechovými pomůckami

Sobota 5. 9. 2020

  • Jóga pro všechny - s pohybovými terapeuty si vyzkoušíte, jak vypadají lekce jógy pro naše klienty na rehabilitačních pobytech a zároveň si zacvičíte

Vstupné: jeden workshop 50,- Kč nebo oba workshopy 100,- Kč.

 

 

Dále se můžete těšit na prezentační stánky, přednášky, host pod Parapletem a také na hudební vystoupení.

Registrace k účasti je možná na místě v den konání konference nebo zde.