SciDay 2016

Spinální jednotka FN v Motole

V motolské nemocnici proběhla 5. září 2016 tisková konference, na které primář spinální jednotky doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. a ředitel Centra Paraple o.p.s. Mgr. David Lukeš představili myšlenky Dne míšního poranění, ale také celkovou péči o spinální pacienty v ČR. Na Dni otevřených dveří pak návštěvníky provedli spinální jednotkou v Motole její bývalí pacienti.

 

 

Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s.

V České asociaci paraplegiků - CZEPA se 5. září 2016 uskutečnil seminář s názvem "Poranění míchy ve všech souvislostech", který vedla Zdeňka Faltýnková, zkušená fyzioterapeutka, ergoterapeutka, specialistka na spinální problematiku. Semináře se zúčastnili fyzio a ergoterapeuti, samotní vozíčkáři i rodinní příslušníci nových spinálních pacientů.

 

 

Centrum Paraple

 

 

 

RÚ Hrabyně