Program 2016


 

Spinální jednotka FN v Motole

Den otevřených dveří

Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL (uzel C, patro -1)

9.00 – 15.00 hod

Oddělením Vás budou provázet naši bývalí pacienti

 

Seminář „Péče o pacienty po míšním poranění“

Kinosál v budově ředitelství

13.00 – 14.00 hod 

 • J. Kříž – Pacienti hospitalizovaní na Spinální jednotce (SJ) FN Motol
 • R. Háková – Klinický obraz pacienta po míšním poranění
 • E. Daníčková – Ošetřovatelská péče na SJ
 • Z. Hlinková – Pacient na SJ z pohledu fyzioterapeuta
 • V. Liďáková – Pacient na SJ z pohledu ergoterapeuta
 • V. Hyšperská – Spektrum pacientů na ambulanci SJ FN Motol
 • H. Jirků – Konzervativní hojení kožních defektů
 • J. Kříž – Výzkumné projekty na SJ FN Motol

Občerstvení zajištěno

 


 

Spinální jednotka Krajské nemocnice Liberec

Den otevřených dveří

Součástí dne otevřených dveří bude také

Beseda bývalých pacientů spinální jednotky

Přítomní pacienti, kteří prošli spinální jednotkou Krajské nemocnice Liberec, budou odpovídat na dotazy spojené s možnostmi začlenění do společnosti i na další dotazy.

 


 

Česká asociace paraplegiků - CZEPA

Seminář "Poranění míchy ve všech souvislostech" 

10.00 - 11.30

Z. Faltýnková
Česká asociace paraplegiků - CZEPA
Dygrýnova 816/8, Praha 14

 

Protiúrazový seminář BanalFatal! pro žáky základní školy

11.00 - 12.30

ZŠ Generála Janouška 1006, Praha 9

 


 

Centrum Paraple, o.p.s.

 • 13.00 – 17.00
  prohlídky Centra Paraple
 • 13.00 – 13.50
  přednáška „Zdravý životní styl – pohyb a strava lidí s poškozením míchy“ / přednáší M. Matoulek
 • 14.00 – 14.50
  přednáška „Prevence komplikací u lidí s poškozením míchy v terciálním období“/ přednáší Z. Faltýnková, L. Honzátková
 • 14.00 – 16.00
  workshop „Alternativní ovládání počítače“
 • 15.00 – 16.30
  panelová diskuze „Osobní asistence“
 • 16.00 – 17.00
  workshop „Sexuální pomůcky se zaměřením na zdravotně postižené“
 • 17.00 – 19.00
  přednáška a diskuze „Sex a lidé s poškozením míchy“ / T. Drábek
 • 20.30 – 22.00
  promítání celovečerního filmu k tématu „život na vozíku po poranění míchy“

 

Centrum Paraple, o.p.s.
Ovčárská 471, Praha 10

 


 

ParaCENTRUM Fenix

Den otevřených dveří

11.00-15.00

 • prohlídka ParaCENTRA Fenix
 • sport na vozíku (stolní tenis, curling, mölkky, bollo ball, posilovna)
 • možnost vyzkoušení jízdy na vozíku uvnitř, venku i v terénu

ParaCENTRUM Fenix
Netroufalky 3, 625 00 Brno

 


 

RÚ Hrabyně

 „Běh pro Hrabyň“ na 5 a 10 km

 Sobota 3.9.2016

 • Prezentace: na hřišti pod Rú Hrabyně od 8:00 – 9.00 hodin.
 • Startovné: 100 Kč, zaměstnanci Rú Hrabyně zdarma!
 • Trať: Je vedena po lesních a asfaltových cestách.
 • Přihlášky: do 1.září 2016 na email adresu: [email protected], nebo přímo na místě v den závodu.
 • Výtěžek z akce bude použit na zakoupení sportovní pomůcky nejen pro spinální pacienty Rú Hrabyně.
 • V rámci tohoto běhu je možnost vyzkoušet handbike!
 • Doprovodný program pro děti.

 

Další program

 • v rehabilitačním ústavu budou vystaveny bannery se statistickými údaji, zdravotními následky poranění míchy a představením spinálního programu v ČR
 • bude také možné shlédnout fotografie spinálních pacientů
 • možnost vyzkoušení handbike a vozíků

 


 

Hamzova léčebna Luže-Košumberk

9.00-16.00 h

 • prohlídka oddělení Spinální rehabilitační jednotky
  • ukázka pomůcek nutných k ošetření a rehabilitační péči
  • informace o ošetřovatelské péči o spinálního pacienta
  • prezentace zkušeností a statistika úrazů
  • prevence úrazů
 • ukázky sportovních aktivit pro vozíčkáře (klubovna pavilonu G)

13.00-14.00 h

 • prohlídka Hamzova parku a arboreta
 • ukázka hiporehabilitace spinálního pacienta
 • význam a možnosti aquaterapie pro spinálního pacienta (bazén pavilonu G)

 


 

RÚ Kladruby

Promítání filmu Nedotknutelní

19.00 h

Kinosál rehabilitačního ústavu Kladruby 

 


 

Rehafit

Den otevřených dveří v rehabilitačním centru pro tělesně postižené

11.45 - 12.15

Rehafit, Poliklinika Parník (3. patro)

Gen.Janouška 902, Praha 9