Pracoviště

Spinální jednotky

V České republice jsou 4 spinální jednotky. Na těchto specializovaných nemocničních odděleních je poskytována péče pacientům po poranění míchy v časném období po jeho vzniku, tedy první dva až tři měsíce.

 

Spinální rehabilitační jednotky

Ze spinálních jednotek jsou pacienti překládáni k pokračování intenzivní terapie do spinálních rehabilitačních jednotek, které jsou součástí rehabilitačních ústavů. Zde pokračují v rehabilitaci dalších tři až pět měsíců.

 

Neziskové organizace

Na péči o jedince po poranění míchy na Spinálních jednotkách a Spinálních rehabilitačních jednotkách navazují neziskové organizace. Zaměřují se převážně na pomoc lidem v chronickém stadiu míšní léze a jejich rodinám.

 

Odborné společnosti

Odborné společnosti usilují o zajištění kvalitní péče jedincům po poranění míchy ve všech stadiích. Podporují spolupráci jednotlivých oborů a organizací v rámci komplexní péče o pacienty, získávání a předávání nových poznatků o léčbě a rehabilitaci pacientů odborné i laické veřejnosti. Cílem odborných společností je také prevence poranění míchy.

 

Další spolupracující subjekty