SCI Day 2023 , Den poranění míchy

Hlavním záměrem SCI Day je zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice poranění míchy a tím usnadnit začlenění lidí se znevýhodněním a zároveň také pomoci při zajištění větší úspěšnosti preventivních programů.

Mezinárodní den poranění míchy a konference, kterou pravidelně od roku 2016 pořádáme v Centru Paraple, je určena pro odborníky, studenty i laiky, lidi s poškozením míchy, jejich blízké, zkrátka pro všechny, které zajímají novinky a specifika v oblasti péče o lidi s poškozením míchy.

Téma letošního SCI Day 2023 je Přístup ke službám pro lidi po poranění míchy = méně komplikovaný život.

Účast na konferenci je ZDARMA, zpoplatněny částkou 100,- Kč jsou pouze workshopy pro odbornou veřejnost.

Rádi bychom Vás upozornili, že k účasti na konferenci je nutná registrace. 

REGISTROVAT

Dopoledne se odborná veřejnost může přihlásit na dva workshopy.
 • 10:00 – 11:00 – Pohledy na vertikalizaci a chůzi u klientů po poranění míchy – setkáním Vás provedou fyzioterapeuti Centra Paraple, Alena Samcová a Miroslav Černý, 15 osob.  
  V rámci diskusního setkání představíme zkušenosti s řešením problematiky chůze u lidí s poškozením míchy. Sledujeme aktuální situaci, nové přístupy k vertikalizaci, robotice a vývoj v oblasti vertikalizace a chůze u klientů s míšním poškozením. Rádi bychom prezentovali i případy z praxe, ve kterých by mohla mít vertikalizace či trénink chůze do budoucna negativní dopad na zdravotní stav a být pro klienty sebepoškozující.
 • 11:00 – 12:00 – Výběr mechanického vozíku – workshopem Vás provedou ergoterapeutky Centra Paraple, Andrea Němcová a Šárka Jelínková, 12 osob.
  Správný výběr vozíku spolu s vhodným výběrem příslušenství, je zásadní pro dosažení maximální soběstačnosti. Na workshopu se dozvíte, co všechno může vozíčkáři usnadnit či zkomplikovat život na vozíku a co je nutné při výběru zohlednit.
Samotný přednáškový blok konference začne ve 13 hodin.

Od 13 hodin je připraven zdravotní blok, který se bude věnovat především tématu dispenzarizace a následné péče:

 • 13:05 – Dispenzarizace a ambulantní péče na Spinální jednotce Motol – Jiří Kříž, Veronika Hyšperská – SJ FN Motol
 • 13:20 – Dispenzární péče v rámci Spinální jednotky Krajské nemocnice Liberec – Jan Pazour, Alena Kyriánová – SJ KN Liberec
 • 13:40 – Dýchám, tedy jsem – dispenzarizace respiračních funkcí – Tomáš Vyskočil, Martin Gregor – Centrum Paraple
 • 13:50 – Význam vzdálené podpory v rámci terapie ruky – Zuzana Gregorová – Centrum Paraple

Po pauze budou ve 14:10 vyhlášeny výsledky doprovodné akce Týden jízdy pro Den poškození míchy a vítězný tým si odnese putovní trofej.

Od 14:15 je připraven sociální blok, věnovaný následné péči, důslednému case managementu a nutnosti spolupráce organizací terciární péče.

 • 14:15 – Kazuistika/ video – Zpět do života; Dostupné a provázané služby pomáhají zpět do života
 • 14:25 – Koordinovaná spolupráce v terciární péči – příklady dobré praxe – Petr Hubalovský, Andrea Němcová, Marie Vydrželová – Centrum Paraple, Marek Jonczy, Lucie Marková, Hana Sixtová – CZEPA
 • 14:40 – Méně komplikací s podporou asociace Czepa – Hana Sixtová – CZEPA 
 • 14:50 – Role instruktora soběstačnosti ve spinálním systému – moderace a provázení – Petr Hubalovský
  Instruktoři soběstačnosti představí oblasti svého působení na jednotlivých pracovištích spinálního řetězce, přiblíží témata, kterým se s klienty v různých fázích míšního poškození věnují:
  • Martin Bolek – Spinální jednotka Krajské nemocnice Liberec
  • Tomáš Moravik, Jan Matoušek, Lucie Holubcová – CZEPA v RÚ Hrabyně
  • Petr Hubalovský – Centrum Paraple
  • Jan Vočka, Alice Kordík – ParaCENTRUM Fenix

V čase 15:30 – 16:00 a následně 17:30 – 18:00 je plánována přestávka, kterou bude možno využít ke komentované prohlídce Centra Paraple. Zájemci o prohlídku se mohou zapsat na seznam při příchodu na konferenci CP – 2 skupiny).

 

V 16 hodin bude program konference pokračovat panelovou diskusí na téma Intimní život. Diskusi moderuje a provází David Lukeš, přítomni budou zajímaví hosté, kteří se tématem intimního života ve svém profesním zaměření věnují: za Centrum Paraple garantka oblasti sexuality, intimity a partnerství Iva Hradilová a ergoterapeutka Šárka Jelínková, klienti Centra Paraple Alice Valehrachová, Milan Roubal a hosté psycholožka a sexuoložka Laura Janáčková a ředitelka vzdělávání společnosti Freya Petra Hamerníková.

Od 18 hodin se účastníci mohou těšit na Hosta pod Parapletem. Tím tentokrát bude výživový specialista, konzultant, odborný garant, autor několika publikací, Ing. Petr Havlíček.
Při moderovaném rozhovoru promluví o zdravém životním stylu, vztahu k sobě samému, péči o tělo a duši, psychosomatice, kvalitních vztazích a komunikaci, střevním mikrobiomu ad. Otevřená bude i možnost diskuse.

Program Sci day 2023 uzavře svým vystoupením od 19:30 do 21:00 hodin hudební skupina Czardashians. Těšit se můžete na mix balkánské, slovanské a romské hudby a pořádné dávky tance. Připraven bude také táborák a možnost opéct si buřty.

 

Těšíme se na Vás!