SciDay 2018

Stejně jako v předchozích dvou letech otevřelo Centrum Paraple své brány a připojilo se tak k Mezinárodnímu dni poranění míchy (SCI Day).

Společně s Českou asociací paraplegiků – CZEPA, z.s. a Českou společností pro míšní léze připravilo program, který mohl obohatit každého.

Přednášky a workshopy byly věnovány tématům bolest, domácí péče a osobní asistence, dekubity, ochrana práv a v neposlední řadě také oblasti virtuální reality a jejímu využití při terapii.

Mezinárodní dny jsou vyhlašovány, aby propagovaly důležité aspekty lidského života a historie. Mezinárodní společnost pro míšní léze (ISCoS) se na návrh Preventivní komise rozhodla ustanovit 5. září Dnem poranění míchy.

Jeho cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o problematice míšního poškození a usnadnit tak začlenění lidí s pohybovým znevýhodněním do společnosti a zároveň také zlepšit dopad preventivních programů.

 

RANNÍ PŘÍSPĚVEK VE STUDIU 6

Den poranění míchy začal velmi časně vystoupením ředitele Centra Paraple Davida Lukeše a primáře pražské spinální jednotky Jiřího Kříže ve vysílání České televize. Na tento vstup se můžete podívat na https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795studio6/218411010100905/video/641624.


ODBORNÝ PROGRAM

Úvodní blok

Činnost CZEPA v sociální oblasti prezentovala sociální pracovnice Hana Sixtová. Poté navázala příspěvkem na téma poskytování služeb na sociálnězdravotním pomezí.

Petra Černá, taktéž z CZEPA, přítomné seznámila s aktivizačním projektem pro lidi s poškozením míchy, tzv. Peer mentoringem.

V tomto projektu budou speciálně vyškolení lidé, kteří si již obdobnou životní zkušeností prošli, poskytovat přímou pomoc a péči klientům s poškozením míchy a jejich rodinám v jednotlivých regionech České republiky. S podporou peerů počítá CZEPA dlouhodobě.

 V této části vystoupila také Romana Jakešová s představením činnosti kanceláře Veřejného ochránce práv, která monitoruje naplňování práv osob se zdravotním postižením i místa, kde dochází k jejich porušování. Kancelář dále provádí výzkumy, vydává zprávy a doporučení. Paní Jakešová všechny přítomné vyzvala, aby se neostýchali své podněty do kanceláře podávat. A zároveň se zapojila i do diskuze o péči o lidi s poškozením míchy.

Péče o lidi s poškozením míchy

První část programu, která byla zaměřena zejména na sociální otázky, byla završena diskuzí na téma péče o osoby s poškozením míchy. Zde měli možnost vyjádřit se všichni účastníci diskusního panelu – hosté z Ministerstva práce a sociálních věcí, Pacientské rady, Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, zastupitelstva Městské části Praha 10 a aktivisté za práva osob se zdravotním postižením.

Výstupem z této diskuse bylo doporučení, aby lidé, kterým se nedostává péče, trvali na jejím zajištění od svých samosprávních celků.

Tento proces však může být zdlouhavý a obtížný.

Podělte se o své zkušenosti a napište o nich na [email protected].

Promítal se také krátký film připravený ve spolupráci Centra Paraple a Davida Rozvalda, který svou činností dlouhodobě zaměřuje na problematiku lidí s poškozením míchy.

Dekubity

Na stále přetrvávající problém proleženin poukázaly krátké kazuistiky. Možnosti a prostředky pro jejich léčbu představila společnost BBraun, se kterou mnoho let spolupracuje také Centrum Paraple. Díky programu BBraun lze vybrané produkty, například cévky nebo právě přípravky na hojení ran, získat bez doplatku v síti prodejen Zelená hvězda.

Krátké video k jednomu z produktů BBraun najdete na https://youtu.be/gAw6cvpWTA.

Problematiku kožních defektů Centrum Paraple pravidelně konzultuje také s kolegy ze spinální jednotky Fakultní nemocnice Motol, jejíž zástupkyně, Veronika Hyšperská, zdůraznila nezbytnost úplného odlehčení poraněného místa.

Bolest

Teoretický vstup k tématu bolest, opět doplněný o kazuistiky, připravili Jiří Kříž a Veronika Hyšperská z Fakultní nemocnice v Motole.

Z jejich přednášky bylo patrné, že jakákoliv změna v bolestivosti, a to nejen pohybového aparátu, je impulsem pro vyšetření.

Pokud se tento problém týká i vás, kontaktujte spinální jednotku Fakultní nemocnice Motol na emailu [email protected] s prosbou o konzultaci.

K tématu bolest se konal také workshop vedoucího úseku psychologie Centra Paraple Jana Formánka zaměřený na techniky mindfulness a bodyscan.

Více si k tématu bolest můžete přečíst v dubnovém vydání Magazínu Paraple na https://www.paraple.cz/file/1918.

Virtuální realita

Zajímavostí letošního Dne poranění míchy určitě bylo téma virtuální realita a její využití nejen při rehabilitaci lidí s poškozením míchy.

V obecné rovině nám jej představili kolegové ze společnosti AVRAR.

Na večerním workshopu si zájemci mohli pod dohledem Aloise Poláka a Davida Pánka vyzkoušet simulaci chůze ve virtuální realitě.

Více se o problematice můžete dozvědět např. v diplomové práci Aloise Poláka  https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/173717/.

Stánky

Celou akci doplnily také prezentace na informačních stáncích. Lidé se tak mohli dozvědět více o činnosti ombudsmana, Sportovního klubu vozíčkářů Praha, prohlédnou si publikace CZEPA, výrobky společnosti BBraun a navštívit partnerskou poradnu Freya.

 


TÝDEN JÍZDY

Týden jízdy pro Den poranění míchy

Dokážete v týmu společnými silami během jednoho týdne našlapat či ujít 1 300 km, tedy vzdálenost mezi Českou republikou a Stoke Mandeville  městem, kde byla založená první spinální jednotka? Tak zněla základní výzva nultého ročníku Týdne jízdy pro Den poškození míchy.

Podařilo se to hned napoprvé. Zajímají vás výsledky snažení sedmnácti týmů, ke kterým se mohli připojit i přátelé, příbuzní ad.?

Stupně vítězů:

1. Spinální jednotka Fakultní nemocni ce Motol (4 994,4 km)

2. Spinální jednotka Krajské nemocnice Liberec (2 701,5 km)

3. Hamzova odborná léčebna, LužeKošumberk (2 487,1km)

 


PŘEDÁNÍ TRENAŽERU

Součástí programu bylo také předání cyklotrenažeru zástupci spolku Cesta za snem, který pořídila pro Centrum Paraple společnost Kaufland.

Renata Maierl a Peter Chalupianský z Kauflandu byli také první, kdo si jej vyzkoušeli a ocenili nejen jeho přínos pro zlepšení fyzické kondice, ale také možnost sledovat na displeji profil trati.

Podobnými cyklotrenažery budou postupně vybavena všechna pracoviště spinálního řetězce.

 

 

FOTOGALERIE